മുറി ഒരുക്കാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജിപ്സം സീലിംഗ് ഡിസൈനുകൾ.

image courtesy : Pinterest വെളുത്തതും, പരന്നതും, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അലങ്കാര വേലകളും ഇല്ലാത്ത സീലിംങ്ങുകൾ എത്രയോ പഴഞ്ചൻ ആയിരിക്കുന്നു. വീടിന്റെ സീലിംഗ് രൂപകൽപ്പനയിലും ഡെക്കറേഷനിലും സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫാൾസ് / ജിപ്സം സീലിംങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡ്....

വീട് നിർമാണം: മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ തരം ജനലുകളും അവയുടെ ചിലവും

ജനലുകൾ ഒരു വീടിന്റെ വായുസഞ്ചാരത്തിനും കാഴ്ചഭംഗിക്കും ഏറെ പ്രധാനമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും വീടിന്റെ മുഴുവൻ തീമും ആയി ചേർന്ന് നിന്നായിരിക്കും ജനലുകളുടെയും ഡിസൈൻ.  പല വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട്, പല ആകൃതിയിലും പ്രക്രിയ കൊണ്ടും നിർമിക്കുന്ന വിവിധ തരം ജനലുകൾ ഇന്ന്...

അതിമനോഹരമായ ഒരു നീന്തൽക്കുളം ഒരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

image courtesy : varanda നല്ല ഒരു നീന്തൽകുളം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരുണ്ട്??  വീടുകൾക്കു സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും നൽകുന്ന നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ മികച്ച ഒരു വ്യായാമം മാർഗവുമാണ്. വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു നീന്തൽ കുളം ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനസികവും...