സ്റ്റീൽ ഡോറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി.

സ്റ്റീൽ ഡോറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി. തടി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ചിലവ് കുറച്ച് കാഴ്ചയിൽ ഭംഗി നൽകുന്ന സ്റ്റീൽ ഡോറുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മരം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഡോറുകൾക്ക് ചിതൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ തലവേദനയായി മാറുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ ഡോറുകൾക്ക്...

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ സ്റ്റീലിൽ നിർമിച്ച ,കട്ടിള ഡോറുകൾ, വിൻഡോകൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഒരു വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡോറുകൾ. പ്രധാന വാതിൽ മുതൽ വീടിന്റെ ഓരോ മുറികളിലും നൽകുന്ന വാതിലുകൾക്ക് വരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും വാതിലുകൾ, കട്ടിള, ജനാലകൾ എന്നിവ നിർമിക്കുന്നതിന് മരമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അവയിൽ നിന്നും...

ചില വാതിൽ കഥകൾ: ബെഡ്‌റൂമിന് പറ്റിയ low budget ഡോറുകൾ ഏതൊക്കെ?

വാതിൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാതിൽ മാത്രം ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്ന കാലം എന്നോ കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വീടിൻറെ വാതിലുകൾ നാം പിവിസി മെറ്റീരിയൽ, സ്റ്റീൽ തുടങ്ങി അനവധി ഓപ്ഷൻസ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.  തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാതിലിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽസിന്....

വാതിൽ വസ്തുക്കൾ: Wood Plastic Composite (WPC) ഡോറുകളെ പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഒരുകാലത്ത് വീടിൻറെ മുൻവാതിൽ എന്നു പറയുന്നതും അതിൻറെ ഡിസൈനും അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തടിയും എല്ലാം ഒരു വീടിൻറെ പ്രൗഢിയെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻറെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പലതരം വാതിലുകളും അതുപോലെതന്നെ ജനാലകളും. ഈ അടുത്തുള്ള കാലഘട്ടം...

വീടിനോരുക്കാം സ്വപ്ന കവാടം.ഏറ്റവും മികച്ച 9 ഫ്രണ്ട് ഡോർ മോഡൽസ്.

home sterospere ഒരു വീടിന്റെ തുടക്കം!! അത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നന്നായിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലേ? ഒരു വീട് ഒരുക്കുമ്പോൾ പലകുറി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡോർ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന്. വീടിന്റെ സ്റ്റൈൽ, കട്ടിളയുടെ രുപം, പാനലുകളുടെ ഡിസൈൻ, നിറം,...