സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്: സിംഗിൾ കമ്പർട്മെന്റോ ട്രിപ്പിളോ?? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വീടിൻറെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സോക് പിറ്റ്, സെപ്റ്റിടാങ്ക് എന്നിവ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ.  ഇന്ന് ഇവിടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തന്നെ എന്നെ സിംഗിൾ...

ബാത്റൂം റെനോവേഷൻ നിസാര പരിപാടിയാക്കാം. ഈസിയായ – 10 സ്റ്റെപ്പുകൾ

Courtesy: Drury Designs വീട്ടിലെ താരതമ്യേന പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഇടമാണ് ബാത്റൂം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും ദിവസത്തിൽ ഏറെ തവണ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന, ഒരുപാട് സാങ്കേതികകൾ അടങ്ങുന്ന ഒന്നാണത്.  ഇതിനാൽ തന്നെ വേറെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാളും ബാത്റൂമിന്റെ പുതുക്കി പണിയൽ  പ്രയാസമേറിയതാണ്. എന്നാൽ കാലത്തിനു...