കുളിർമ്മയുള്ള കായൽക്കാറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷ്വറി വില്ല !!

3900 SQ.FT | Villa by Backwaters | Kochi, Kerala പനങ്കാടുകൾക്കും, കായലിനും നടുവിൽ ശീതളമായ കാറ്റ് തഴുകുന്ന പ്ലോട്ടിൽ തീർത്ത ഒരു മനോഹര ഭവനം. Aerial view of luxury villa Courtesy: Studiotab ഏലവേഷനിൽ ഫ്ലോർ ടൂ...

വീട് നിർമാണം ഒരു സുന്ദര അനുഭവമാക്കാം – Iama Architects നോട് ഒപ്പം!!

വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അനേകം പ്രൗഢഗംഭീരമായ വീടുകളുടെ ശില്പികളാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിന് മുകളിലായി വീട് നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള Iama architects. Home elevation courtesy: IAMA architects ആർകിട്ടകച്ചുറൽ പ്ലാനിങ്, 3D വിഷ്വലൈസിങ്, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഡിസൈനിങ് എന്നിവയാണ് Iama...