സാധാരണ AC ഇൻവെർട്ടർ AC – തിരഞ്ഞെടുക്കാം

സാധാരണAC ഇൻവെർട്ടർ AC തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വാമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവിശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച AC തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ രണ്ടുതരം AC കളാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇൻവെർട്ടർ AC യും നോൺ ഇൻവെർട്ടർ അഥവാ സാധാരണ AC യും.ഒരു AC വാങ്ങിക്കുന്നതിനു മുന്പായി...

ഇൻവെർട്ടർ AC , കംപ്രസർ AC. കൂടുതൽ അറിയാം

Young woman switching on air conditioner while sitting on sofa at home പലതരം എയർ കണ്ടിഷണറുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് എങ്കിലും ഇൻവെർട്ടർ AC , കംപ്രസർ AC കൾ ആണ് കൂടുതൽ പേരും തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട്...

എയർ കണ്ടീഷണർ മുറി കൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം

എയർ കണ്ടീഷണർ മുറി യിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ചെയ്തിരുന്നത് ആ മുറിയിലേക്ക് ഒരീച്ച പോലും കടക്കാത്ത വിധം സീൽ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു.എസി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ അൽപ്പം വിടവൊക്കെ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വീട്ടുകാരൻ...

AC എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം

വേനൽ കടുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പതിവായി എയർകണ്ടീഷണർ (എസി) ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കൃത്യമായി എസി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി മനസ്സിലാക്കാംഏസിയിൽ 20-22 ഡിഗ്രിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യ്ത് വെക്കുകയും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ പുതപ്പ് കൊണ്ട് ശരീരം മറയ്ക്കുന്നതും എയർകണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും പൊതു ശീലമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള...

വീട്ടിലേക്ക് AC വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ? ഇവ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

നിങ്ങള് ഒരു AC വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡുകളെ കുറിച്ചും ടെക്നോളജി യെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. എസി വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ സൈസ് ആണ്, ഒരു സാധരണ ബെഡ്‌റൂം ആണെങ്കിൽ 0.8 ടൺ അല്ലെങ്കിൽ 1...