ഇന്ത്യൻ അടുക്കള ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ഒരു വീട് നിർമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാത്തവരായി ആരും കാണുകയില്ല അല്ലേ? വിദേശ മാസികകളിലും മറ്റും കണ്ടുവരാറുള്ള ഡിസൈനുകളും ചിത്രങ്ങളും നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും, അവ എങ്ങനെ തന്റെ കൊച്ചുവീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മനോഹരമാക്കാം എന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വിദേശ ഡിസൈനുകളും...

പഴയ വീടൊന്ന് പുതുക്കി പണിതതാ… ഇപ്പൊ ഈ അവസ്‌ഥ ആയി!!

RENOVATION | MODERN CONTEMPORARY HOUSE ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ 15 വർഷം മുൻപ് ചെയ്ത വീട്, മോഡർണ് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിലേക്ക്  പുതുക്കിയെടുത്ത The Koppan Residence. അത്യധികം സ്റ്റൈലിൽ ആണ് ഏലവേഷൻ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് ചേരുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപും.  ഉള്ളിലെ സ്പെയസുകളുടെ ക്വാളിറ്റി...

നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഇണങ്ങുന്ന കർട്ടനുകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

Curtain interior decoration in living room source : freepik നിങ്ങളുടെ വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഫർണിച്ചർ, വാർഡ്രോബ്, അടുക്കള സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തരം സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയോ?  ആർക്കും അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വീട് അലങ്കാര ഘടകമുണ്ട്- കർട്ടനുകൾ.  ഒരു...